Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Quyết định ban hành quy chế làm việc của ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh Ninh Thuận. 
16/09/2016 
 

Quyết định UBND số 2222/QĐ-BCĐ

Về việc ban hành quy chế làm việc của ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh Ninh Thuận.

Mời xem chi tiết tại đây:2222 QĐ-UBND .pdf

 
Liên kết website