Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Quyết định 19/QĐ-SYT Về việc phê duyệt kết quả xét tuyển và công nhận danh sách trúng tuyển viên chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trực thuộc Sở Y tế năm 2020 
09/01/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: QD 19 công nhận KQXT 2020.pdf
 
Liên kết website