Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Quyết định 4674/QĐ-SYT Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Thuốc Generic năm 2020 
03/10/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: - QD 4674 goi 1 2020.pdf 
   - Phu luc kem QD 4674 Goi 1.rar
 
Liên kết website