Trung tâm Y tế Ninh Hải
Trung tâm Y tế Ninh Hải
Quyết định 4360/QĐ-SYT Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2020 của Trung tâm Y tế huyện Ninh Hải trực thuộc Sở Y tế 
16/09/2020 
 
 
Liên kết website