Nhân lực, tài chính y tế
Nhân lực, tài chính y tế
Quyết định 6186/QD9-SYT Công bố công khai giao dự toán chi ngân sách năm 2021 cho các đơn vị trực thuộc 
07/01/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây:
SYT QĐ 6186.pdf
PL-6186.pdf
 
Tin đã đưa
(05/03)
(29/01)
(27/01)
(19/01)
(13/01)
(12/01)
(12/01)
(08/01)
(08/01)
(08/01)

Liên kết website