Nhân lực, tài chính y tế
Nhân lực, tài chính y tế
Quyết định 983/QĐ-SYT công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 cho Bệnh viện tinh 
26/03/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: Quyet dinh 983 bo sung du toan 2019 BV tinh.pdf
 
Liên kết website