Nhân lực, tài chính y tế
Nhân lực, tài chính y tế
Quyết định 93/QĐ-SYT công bố công khai giao vốn đầu tư kế hoạch năm 2020 cho các đơn vị trực thuộc 
09/01/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: QD 93 cong bo giao von dau tu.pdf
 
Liên kết website