Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Quyết định 76/QĐ-SYT Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3: Thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu lần 2 năm 2020 
24/02/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: 
SYT 76 QĐ.pdf
PL 76.pdf
PL Danh muc QĐ 76.xlsx
 
Liên kết website