Nhân lực, tài chính y tế
Nhân lực, tài chính y tế
Quyết định 683./QĐ-SYT công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Sở Y tế Ninh Thuận 
21/02/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: QĐ 683 công khai quyết toán năm 2018.pdf
 
Tin đã đưa
(06/08)
(31/07)
(23/07)
(22/07)
(09/07)
(30/06)
(26/06)
(15/06)
(08/05)
(22/04)

Liên kết website