Nhân lực, tài chính y tế
Nhân lực, tài chính y tế
Quyết định 6247/QĐ-SYT Quyết định Về việc công bố công khai giao dự toán ngân sách năm 2020 cho Trung tâm Kiểm soát Dược phẩm thực phẩm và Thiết bị Y tế 
19/01/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: QĐ 6427 giao DT.pdf
 
Tin đã đưa
(05/03)
(29/01)
(27/01)
(13/01)
(12/01)
(12/01)
(08/01)
(08/01)
(08/01)
(07/01)

Liên kết website