Nhân lực, tài chính y tế
Nhân lực, tài chính y tế
Quyết định 6240/QĐ-SYT Công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2020 của các đơn vị trực thuộc 
13/01/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: SYT QĐ 6240.pdf
 
Tin đã đưa
(29/01)
(27/01)
(19/01)
(12/01)
(12/01)
(08/01)
(08/01)
(08/01)
(07/01)
(04/01)

Liên kết website