Nhân lực, tài chính y tế
Nhân lực, tài chính y tế
Quyết định 6240/QĐ-SYT Công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2020 của các đơn vị trực thuộc 
13/01/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: SYT QĐ 6240.pdf
 
Tin đã đưa
(06/12)
(06/12)
(26/11)
(26/11)
(20/11)
(18/11)
(18/11)
(17/11)
(13/11)
(13/11)

Liên kết website