Thi đua - Khen thưởng
Thi đua - Khen thưởng
Quyết định 6167/QĐ-SYT Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác thăng hạng Bệnh viện lên hạng I. 
04/01/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: SYT 6167.pdf
 
Liên kết website