Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Quyết định 55/QĐ-SYT Phê duyệt danh sách mặt hàng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật Gói thầu số 1: Thuốc generic lần 2 năm 2020 
03/02/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: 
SYT 55 QĐ.pdf
Danh muc GTS1.xlsx
 
Liên kết website