Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Quyết định 5360/QĐ-SYT Hủy thầu các mặt hàng thuốc không trúng thầu đấu thầu tập trung năm 2020 của Sở Y tế. 
17/11/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây:
SYT 5360.pdf
PL 5360.PDF
PL 5360.xlsx
 
Tin đã đưa

Liên kết website