Thông tin dược
Thông tin dược
Quyết định 525/QĐ-SYT Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và Giấy chứng nhận thực hành tốt bán lẻ thuốc 
14/09/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: QD 525 DKKD-dieu-chinh.pdf
 
Liên kết website