Nhân lực, tài chính y tế
Nhân lực, tài chính y tế
Quyết định 5141/QĐ-SYT Công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2020 của các đơn vị trực thuộc 
02/11/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: 
SYT 5141.pdf
PL 5141.PDF
 
Tin đã đưa
(19/01)
(13/01)
(12/01)
(12/01)
(08/01)
(08/01)
(08/01)
(07/01)
(04/01)
(04/01)

Liên kết website