Thông tin dược
Thông tin dược
Quyết định 5069/QĐ-SYT Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, Giấy chứng nhận thực hành tốt bán lẻ thuốc QT 59, QT thư 
27/10/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: 
SYT 5069.pdf
PL 5069.PDF
 
Tin đã đưa
(26/07)
(22/07)
(16/07)
(16/07)
(14/07)
(13/07)
(13/07)
(13/07)
(13/07)
(13/07)

Liên kết website