Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Quyết định 500/QĐ-SYT phê duyệt bổ sung danh sách mặt hàng thuốc đáp ứng yêu cầu kỹ thuật Gói số 01: Gói thầu Thuốc Generic năm 2021 
24/08/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: QĐ 500 goi 1 2021.pdf
 
Tin đã đưa
(21/10)
(19/10)
(17/10)
(06/10)
(06/10)
(04/10)
(02/10)
(01/10)
(28/09)
(28/09)

Liên kết website