Thông tin dược
Thông tin dược
Quyết định 499/QĐ-SYT thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc-GPP” 
25/08/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: QD 499 thu-hoi-nha-thuoc.pdf
 
Liên kết website