Nhân lực, tài chính y tế
Nhân lực, tài chính y tế
Quyết định 4919/QĐ-SYT công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 cho các đơn vị trực thuộc 
07/01/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: QĐ 4919 cong bo cong khai du toan 2020.pdf
 
Tin đã đưa
(09/07)
(30/06)
(26/06)
(15/06)
(08/05)
(22/04)
(20/04)
(18/04)
(16/04)
(15/04)

Liên kết website