Thông tin dược
Thông tin dược
Quyết định 4901/QĐ-SYT cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - GPP đợt 19 năm 2019 
02/01/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: Q.D 4901 CNDKKD dot 20 nam 2019.pdf
 
Liên kết website