Nhân lực, tài chính y tế
Nhân lực, tài chính y tế
Quyết định 4834/QĐ-SYT công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 của Bệnh viện tỉnh 
30/12/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: QD 4834 cong bo du toan BVT.pdf
 
Liên kết website