Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Quyết định 4824/QĐ-SYT Đính chính Điều 1 Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1-Thuốc generic năm 2020 
14/10/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: QĐ 4824.pdf
 
Liên kết website