Thông tin thuốc - thực phẩm - mỹ phẩm
Thông tin thuốc - thực phẩm - mỹ phẩm
Quyết định 4817/QĐ-SYT Thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các qui định quản lý nhà nước về dược, mỹ phẩm năm 2020 
14/10/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: 
QĐ 4817.pdf
LKT 4817.pdf
 
Liên kết website