Nhân lực, tài chính y tế
Nhân lực, tài chính y tế
Quyết định 4799/QĐ-SYT Công bố công khai giảm dự toán ngân sách năm 2020 của các đơn vị trực thuộc 
14/10/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: 
QĐ 4799.pdf
PL 4799.PDF
 
Tin đã đưa

Liên kết website