Thông tin dược
Thông tin dược
Quyết định 470/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược; Giấy chứng nhận Thực hành tốt bán lẻ thuốc Đợt 08 năm 2021 
04/08/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: QD 470 -DT1-DKKD-dot-8.pdf
 
Liên kết website