Nhân lực, tài chính y tế
Nhân lực, tài chính y tế
Quyết định 4636/QĐ-SYT công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 cho các đơn vị trực thuộc 
13/12/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: QD 4636 cong bo cong khai du toan ns 2019.pdf
 
Liên kết website