Tự chủ
Tự chủ
Quyết định 4611/QĐ-SYT ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Sở Y tế Ninh Thuận 
29/12/2017 
 
Mời xem nội dung tại đây: Quyet dinh 4611 quy chế chi tiêu nội bộ.pdf
 
Liên kết website