Trung tâm Y tế Bác Ái
Trung tâm Y tế Bác Ái
Quyết định 4598/QĐ-SYT công nhận danh mục thuốc sử dụng tại Trung tâm y tế Bác Ái và các trạm y tế trực thuộc 
11/12/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: QD 4598 danh muc TTYT Bac Ai.pdf
 
Liên kết website