Nhân lực, tài chính y tế
Nhân lực, tài chính y tế
Quyết định 4592/QĐ-SYT công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2019 của các đơn vị trực thuộc 
09/12/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: QD 4592 cong bo cong khai dieu chinh du toan.pdf
 
Liên kết website