Thông tin dược
Thông tin dược
Quyết định 457 - 456 - 457/QĐ-SYT thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và giấy chứng nhận đạt thực hành tốt nhà thuốc - GPP 
13/02/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây:  - Quyet dinh 455 thu hoi GCN.pdf 
     - Quyet dinh 456 thu hoi GCN.pdf
     - Quyet dinh 457 thu hoi GCN.pdf
 
Liên kết website