Nhân lực, tài chính y tế
Nhân lực, tài chính y tế
Quyết định 4576/QĐ-SYT thành lập hội đồng đánh giá công chức trước khi xem xét bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc TTYT TP Phan Rang - Tháp Chàm trực thuộc Sở Y tế 
09/12/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: QD 4576 thanh lap Hoi dong danh gia CTHD .pdf
 
Liên kết website