Nhân lực, tài chính y tế
Nhân lực, tài chính y tế
Quyết định 456/QĐ-SYT Về việc công bố công khai giao dự toán ngân sách năm 2021 cho các đơn vị trực thuộc 
30/07/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: QD 456 CONG-KHAI GIAO DU TOAN.pdf
 
Tin đã đưa
(19/10)
(14/10)
(02/10)
(29/09)
(29/09)
(26/09)
(25/09)
(25/09)
(18/09)
(17/09)

Liên kết website