Trung tâm Y tế Ninh Phước
Trung tâm Y tế Ninh Phước
Quyết định 4518/QĐ-SYT Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2020 của Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước trực thuộc Sở Y tế 
25/09/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: DT8849-1600898314535-52746477.pdf
 
Liên kết website