Bệnh viện Đa Khoa Ninh Thuận
Bệnh viện Đa Khoa Ninh Thuận
Quyết định 4481/QĐ-SYT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận 
02/12/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: QD 4481 ban hanh chuc nang Benh vien tinh.pdf
 
Liên kết website