Văn bản chỉ đạo phòng, chống tham nhũng
Văn bản chỉ đạo phòng, chống tham nhũng
Quyết định 446/QĐ-SYT thành lập đoàn kiểm tra cải cách hành chính và thẩm tra quyết toán thu chi ngân sách nhà nước tại các đơn vị trực thuộc 
08/02/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: QĐ 446 thanh lap doan kiem tra.PDF
 
Liên kết website