Thông tin dược
Thông tin dược
Quyết định 4463/QĐ-SYT cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược: chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - GPP đợt 16 năm 2019 
29/11/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: Q.D 4463 CNDKKD dot 16.pdf
 
Liên kết website