Nhân lực, tài chính y tế
Nhân lực, tài chính y tế
Quyết định 4430, 4431/QĐ-SYT công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2019 của các đơn vị trực thuộc 
27/11/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: - QD 4430 dieu chinh du toan 2019.pdf
    - QD 4431 dieu chinh du toan 2019.pdf
 
Tin đã đưa
(11/08)
(06/08)
(31/07)
(23/07)
(22/07)
(09/07)
(30/06)
(26/06)
(15/06)
(08/05)

Liên kết website