Nhân lực, tài chính y tế
Nhân lực, tài chính y tế
Quyết định 4430, 4431/QĐ-SYT công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2019 của các đơn vị trực thuộc 
27/11/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: - QD 4430 dieu chinh du toan 2019.pdf
    - QD 4431 dieu chinh du toan 2019.pdf
 
Tin đã đưa
(09/01)
(07/01)
(02/01)
(02/01)
(02/01)
(30/12)
(24/12)
(20/12)
(19/12)
(19/12)

Liên kết website