Thông tin hoạt động
Thông tin hoạt động
Quyết định 4419/QĐ-SYT thành lập đoàn kiểm tra, giám sát chất lượng bệnh viện và khảo sát sự hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2019 
26/11/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: QD 4419 thanh lap Doan kiem tra danh gia CLBV.pdf
 
Liên kết website