Nhân lực, tài chính y tế
Nhân lực, tài chính y tế
Quyết định 4419/QĐ-SYT Công bố công khai giao dự toán ngân sách năm 2020 của các đơn vị trực thuộc 
18/09/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: 
QUYET DINH CONG KHAI.pdf
PHU LUC CONG KHAI.pdf
 
Tin đã đưa
(13/05)
(13/05)
(12/05)
(12/05)
(12/05)
(11/05)
(26/04)
(26/04)
(25/04)
(25/04)

Liên kết website