Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Quyết định 4405/QĐ-SYT Phê duyệt bổ sung danh sách mặt hàng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật Gói thầu số 03: Thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu năm 2020 
18/09/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây:
5. QĐ PHÊ DUYỆT BS HSĐXKT GÓI 3.pdf
PL 4405.PDF
 
Liên kết website