Trung tâm Y tế Ninh Sơn
Trung tâm Y tế Ninh Sơn
Quyết định 4398/QĐ-SYT công nhận danh mục thuốc sử dụng tại Trung tâm Y tế Ninh Sơn và các trạm y tế trực thuộc 
25/11/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: - Q.đinh 4398 DMT TTYT NS.pdf 
    - To trinh-dmt-ns 4398.pdf
 
Liên kết website