Nhân lực, tài chính y tế
Nhân lực, tài chính y tế
Quyết định 4350/QĐ-SYT về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 của các đơn vị trực thuộc 
19/11/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: Quyet dinh 4350 dieu chinh kinh phi du toan.pdf
 
Tin đã đưa
(09/01)
(07/01)
(02/01)
(02/01)
(02/01)
(30/12)
(24/12)
(20/12)
(19/12)
(19/12)

Liên kết website