Nhân lực, tài chính y tế
Nhân lực, tài chính y tế
Quyết định 4350/QĐ-SYT về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 của các đơn vị trực thuộc 
19/11/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: Quyet dinh 4350 dieu chinh kinh phi du toan.pdf
 
Tin đã đưa
(11/08)
(06/08)
(31/07)
(23/07)
(22/07)
(09/07)
(30/06)
(26/06)
(15/06)
(08/05)

Liên kết website