Trung tâm Y tế Ninh Hải
Trung tâm Y tế Ninh Hải
Quyết định 4312/QĐ-SYT phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trung tâm y tế huyện Ninh Hải trực thuộc Sở Y tế 
18/11/2019 
 
 
Liên kết website