Nhân lực, tài chính y tế
Nhân lực, tài chính y tế
Quyết định 4243/QĐ-SYT về việc công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 cho Bệnh viện tỉnh 
12/11/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: QUYET DINH 4243 CONG KHAI DAO TAO.pdf
 
Tin đã đưa
(11/08)
(06/08)
(31/07)
(23/07)
(22/07)
(09/07)
(30/06)
(26/06)
(15/06)
(08/05)

Liên kết website