Nhân lực, tài chính y tế
Nhân lực, tài chính y tế
Quyết định 4243/QĐ-SYT về việc công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 cho Bệnh viện tỉnh 
12/11/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: QUYET DINH 4243 CONG KHAI DAO TAO.pdf
 
Tin đã đưa
(09/01)
(07/01)
(02/01)
(02/01)
(02/01)
(30/12)
(24/12)
(20/12)
(19/12)
(19/12)

Liên kết website