Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Quyết định 4225/QĐ-SYT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2 - Thuốc generic mua sắm trực tiếp năm 2019 
11/11/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: - QD 4225 phe duyet ket qua lua chon goi 2.pdf 
           - phu luc QD 4225.rar
 
Liên kết website