Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Quyết định 4201/QĐ-SYT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1 - Thuốc generic lần 2 năm 2019 
07/11/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: - QĐ 4201 HSDXTC-2019-GOI 1 lan 2.pdf 
     - PL 4201.pdf 
   - PL 1- KEM QD 4201.xlsx
 
Liên kết website