Nhân lực, tài chính y tế
Nhân lực, tài chính y tế
Quyết định 4074/QĐ-SYT công bố công khai điều chỉnh vốn đầu tư kế hoạch năm 2019 của Văn phòng Sở Y tế 
30/10/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: QD 4074 cong bo cong khai dieu chinh von.pdf
 
Tin đã đưa
(09/01)
(07/01)
(02/01)
(02/01)
(02/01)
(30/12)
(24/12)
(20/12)
(19/12)
(19/12)

Liên kết website