Thông tin dược
Thông tin dược
Quyết định 4072/QĐ-SYT cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc; chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc đợt XXVII năm 2018 
20/11/2018 
 
Mời xem nội dung tại đây: Quyet dinh 4072 cap GCN dot 27.pdf
 
Tin đã đưa

Liên kết website