Thông tin dược
Thông tin dược
Quyết định 4071/QĐ-SYT thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" 
19/11/2018 
 
Mời xem nội dung tại đây: Quyet dinh 4071 thu hoi.pdf
 
Tin đã đưa

Liên kết website